Brinckers Handleidingen
Brinckers Handleidingen ebike

Brinckers garantie

Voor iedere Brinckers e-bike die je koopt, geldt de wettelijke garantie. Dat wil zeggen dat “een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten”. Maar bij Brinckers krijg je meer, omdat wij geloven in de kwaliteit van onze e-bikes. Zo krijg je naast de wettelijke garantie ook de uitgebreidere Brinckers fabrieksgarantie:

 • 6 jaar garantie op het frame
 • 2 jaar garantie op de accu
 • 2 jaar garantie op motor, display & bediening
 • 2 jaar garantie op de voorvork
 • 2 jaar garantie op andere onderdelen

Niet alles valt automatisch onder bovenstaande garantie, daarom is het belangrijk om de garantievoorwaarden te lezen. Dan weet je precies waar je aan toe bent als je met een (mogelijk) garantiegeval te maken krijgt. Lees hieronder alle voorwaarden en uitzonderingen.

Algemene garantievoorwaarden

Gebreken aan de Brinckers producten die aantoonbaar op een materiaal- en/of productiefout terug te voeren zijn (en die zich voordoen binnen bovenstaande garantietermijnen!), worden door de verkoper met inachtneming van onderstaande voorwaarden kosteloos hersteld. 

 

Uitzonderingen garantie

De aanspraak op garantie geldt niet voor:

 • Gebreken veroorzaakt door het niet uitvoeren van noodzakelijk periodieke controles/onderhoud
 • Herstelling of vervanging van onderdelen wegens normale slijtage
 • Slijtage aan de accu: een accu is een product dat aan slijtage onderhevig is en waarvan de capaciteit terugloopt in de loop der tijd. Daarom gelden voor accu’s de volgende voorwaarden om voor garantie in aanmerking te komen:
  • Bij nieuwlevering geldt garantie indien de accu een capaciteit heeft van minder dan 95%
  • Na 1 jaar gebruik geldt garantie indien de accu een capaciteit heeft van minder dan 80%
  • Na 2 jaar gebruik geldt garantie indien de accu een capaciteit heeft van minder dan 65%
  • Indien 3 jaar garantie wordt verstrekt geldt garantie indien de accu na 3 jaar gebruik een capaciteit heeft van minder dan 55%
  • Let erop dat uitlezen van de accu via het display of een servicetool niet de juiste capaciteit weergeeft. Deze wordt via een dergelijke tool namelijk lager weergegeven omdat een gedeelte van de capaciteit benut wordt voor het functioneren van het systeem, zoals verlichting, controller en display. De capaciteit kan alleen juist worden bepaald door de accu uit het systeem te halen en te laten testen middels een zogenaamde battery tester.
  • Gebreken veroorzaakt door het niet uitvoeren van noodzakelijk periodieke controles/onderhoud
 • Uiterlijke schade zoals krassen en deuken
 • Defecten veroorzaakt door weersinvloeden, zoals verwering van lak, corrosie en/of roestvorming
 • Defecten ontstaan doordat de fiets niet tijdig, juist en/of regelmatig is onderhouden conform de handleiding (je dient zo nodig te kunnen aantonen dat het reguliere onderhoud is verricht)
 • Defecten ontstaan door onjuist gebruik (zoals bijvoorbeeld te zware belasting)
 • Overschrijding van totaalgewicht (fiets + berijder + bagage) van 120kg (tenzij op de fiets een ander maximum staat aangegeven). Voor- en/of achterdrager hebben een eigen voorgeschreven maximale belasting, de waarde staat vermeld op de drager zelf. Algemeen kun je aanhouden: maximale belasting achterdrager: 25kg. Maximale belasting voordrager: 10kg
 • Aanpassingen of reparaties uitgevoerd door personen die daartoe niet door verkoper gemachtigd zijn
 • Wanneer de e-bike op een of andere manier is opgevoerd
 • Een product dat is gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals bijvoorbeeld pakketvervoer of verhuur

 

Een beroep doen op de garantie

Voor een geldig beroep op de garantie dien je het gebrek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, te melden bij verkoper en dien je het originele aankoopbewijs op verzoek te kunnen overleggen. Je dient verkoper daarnaast toe te staan om de fiets te inspecteren.
 

Garantietermijn na herstel

Voor herstelde onderdelen geldt de resterende garantietermijn (er gaat geen nieuwe garantietermijn lopen).

 

Kosten herstel

Indien geen geldig beroep kan worden gedaan op de garantie, komen de kosten voor reparatie voor rekening van de koper.

Klantonderzoek
Waar te koop?
Wij staan voor je klaar